preloader
blog-image

Enrico : Viss kas tev ir jāzina

  •  2528    
  •  2    
  •  52    
  • Author : Matt & Enrico Channeling   
  • Published :

- Mīļie cilvēki, mēs jums pateiksim, atgādināsim par vienu svarīgu tajā pašā laikā vienīgo lietu kas tev ir jāzina.
Vienīgo taja ziņā ka neserežģī sevi ar neko vairrāk, šis ir viss kas tev jāzina.
Visums nav izmukšana no labirinta, visums nav grūtību un problēmu ieleja, visums nav neizbēgamā krustvārd mīkla. Visums šī dzīve ir tava paradīze un tava Elle vienlaicīgi. Šis ir tavs punkts, tava līnija pa kuru tu ej saglabājot līdzsvaru. Šis ir tavas redzes leņķis redzot gan labo kreisajā pusē gan grūto labajā pusē. Bet šis nogrieznis par kuru dodies tev rāda virzienu un ceļu pie sevis.

Nav jāmeklē laime tur kaut kur pa kreisi, nav jāmeklē grūtību risinājumi tur kaut kur pa labi. Nav jārokās uz leju, nav jārokās uz augšu. Nav jāmeklē atbildes, nav jāveido jautājumi. Tu dodies pa šo nogriezni lai satiktu to sevi to sevi kas vienmēr esi vēlējies būt, un vienmēr esi bijis. 

Šī dzīve šis visums ir kā uzdevums saglabāt šo virzienu, šo balancu ejot par šo nogriezni. No brīža kad apjautīsies un būsi atpakaļ uz svītras, tu apjautīsies ka Evv.. Tiešām šeit viss ir patiesi skaisti, ev.. tiešām šeit viss ir patiesi jautri... Ev tiešām šeit viss ir aizraujoši aizraujoši aizraujoši interesants! Ko es vispār meklēju, ko es vispār te mokos pats arr sevi, aplūkojies te apkārt kā visi izpaužās kā visi darbojas, rīkojas kādu iemeslu, mērķu vadīti. 

Šajā brīdi tu apjauties savu patieso būtību, kas ir nākusi šeit lai pieredzētu visu to skaisto, visu to burvīgo, visu to interesanto ko šī fiziskā pasaule, pieredžu pasaule šeit piedāvā, un viss ko šī pasaule šeit piedāvā pilnībā viss, nav nodalīts ne labajā ne sliktajā, tā ir vēlviena vēlviena aizraujoša pierredze. 

Un kā var būt kāda slikta pieredze,ja tu apzinies ka visas pieredzes ir aizraujošas interesantas un jauns pavērsies tavā dzīve. Šajā brīdī tas nogrieznis pa kurru gāji jau kļūst par tiltu tuvāk un tuvāk pašam pie sevis, visas grūtības ir tur zemāk, visas labās lietas ir tur zemāk, bet tu to redzi kā pārskatu, kā vērojumu, kā citu cilvēku izvēles, un veidu kā viņu būtības izpaužās. 

Tava patiesā būtība no augstākām dimensījām, tāpatās arī mums šajā pasaulē, caurstrāvo tevi tad kad tu esi pārstājis rakt labo, pareizo, un pārstājis rakt slikto, grūto nepareizo. Pārstājis rakt virzienu, un sācis apjaustos savu nogriezni ko saproti kā balancu. 

Nav nekas kas tev ir jāmeklē, nav nekas kas tev ir jātrod, nav nekā savādāk tev jājūtās, kā vien tā kā tu izvēlies justies, un meklē to ko izvēlies meklēt. Apjaušot sevi, šī izpratne izmaina tevi uz apzinātu savas izvēles gājēju, pieredzētāju, un tajā pašā laikā saistītu ar savu patieso būtību, kas nozīmē to ka - visas tavas vēlmes ir arī tavas dvēseles vēlmes, un šīs vēlmes kļūst par to arī kurp tu nonāksi un būsi.

Nevelti savu enerģīju tur citur, velti savu enerģīju lai iepazītu sevi.

....

Ceru ka domu sapratāt, bet manos vārdos izpratnē tas skanētu nedaudz savādāk...
Viss riņķī ir kārdinājumos pilns, aizraujošos aicinājumos pilns, vai teju porblēmas risinošos, teiksim jānoņem lāsti utt..
Ka ja ejot par šo nogriezni kāds virziens tevi parauj nost no balanca un aizved šāda kārdinājumā, vai uzskatā ka kkas ir jārisina, tad tas norauj nost tevi no sevis sajušanas, norauj tevi no šī nogriežņa kas veda tevi pie sevis. Piem... Lai pārstātu pārdzimt mums ir jaizstrādā karma, cilvēku prāti mēdz sabīties un iet karmu atstrādāt, un tas norauj no nogriežņa nost, un no sevis nost. Tāpatās arī strēsi, satraukumi, mērķi kas jāisteno utt.. 

Un tad tas key essence, ir - Nemeklē sevi tur citur, tev navjaizmūk no grūtās dzīves, tev šis savs starojums izmainīsies kolīdz nostāsies atpakaļ uz sava nogriežņa. Un jo vairāk tu paliksi uz šī sevis ceļa, jo vairāk un vairrāk celsies augstāk izpratnē, redzējumā un priekā!

Un to pašu vienā teikumā...
"Nesarežģī savu dzīvi, dzīvo priekā! Jo dzīve ir paties prieks, ko mēš paši izmantojot visu savu enerģīju padaram par apgrūtinājumu pašiem sev, Dzīvo priekā!!"

 

Tagad man jāatvainojas par garo tekstu bet priekā!:D Nesarežģījiet paši sevi :D


  I like it

Add your comment: